huur en verkoop voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

+ Als op het leveringsadres trappen, beperkte doorgang en andere obstakels zijn moet de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte stellen.

+ De verhuurprijzen zijn inclusief levering, opstelling en afbreken in een straal van 25 km rond onze vestiging, anders worden er bijkomende km vergoedingen aangerekend.

+ Bij eventuele schade en/of verlies aan het gehuurde materiaal blijft ten koste van de huurder en word de waarborg ingehouden als voorschot op het herstellen of voor de aankoop van nieuw materiaal.

+ aan het gehuurde materiaal mag geen kleefband of tape bevestigd worden of andere dingen die het materiaal kunnen beschadigen.

+ De huurder verleent te allen tijde VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar het gehuurde materiaal is opgesteld.

+   De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het volledige materiaal vastgesteld na de huurperiode. Bij het aantreffen van een vuik kasteel word een standaard factuur van 250.00€ aangerekend voor de opkuis.

+ De huurder zal de aangebrachte schade volledig vergoeden bij diefstal, verlies, ontbreken van onderdelen of het materiaal, de kosten voor vervanging is gelijk aan de nieuwwaarde of reparatie volledig voor zich nemen.

+ De huurder staat ook in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is volledig verantwoordelijk.

+ De verhuurder  - eigenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw hiervan.

+ Het is verboden op/over de muren/dak te klimmen of aan te hangen, met schoenen, eetwaren, snoepgoed, drank, brillen, schrijfbaar gerief of andere voorwerpen het springkasteel te betreden.

+ Bij storm dient de huurder het gehuurde materiaal in veiligheid te brengen of op te stellen zodoende dat er geen schade of diefstal kan gebeuren.

+ Bij regenval blijft het springkasteel altijd opgeblazen tot de verhuurder deze komt ophalen.

+ In ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en geeft hem het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de verhuurder ontstaat. Gevallen van overmacht zijn o.a. oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoring, laattijdige levering van goederen en in het algemeen onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van huurovereenkomst onmogelijk maken het is duidelijk dat de bovenstaande overmachtgevallen dienen als voorbeeld en zonder enige beperkende bedoelingen gegeven zijn.

+ De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld aan grasvelden of andere ondergrond en rechtstreeks of onrechtstreeks aan personen of voorwerpen.

+ De verzekering voor het gehuurde materiaal is steeds ten laste van de huurder.

+ de huurder dienst steeds minimum 1 volwassen mannelijke persoon te voorzien bij de levering en de ophaling van de springkastelen en materialen. Bij grote tenten is het aantal vermeld op de bestelbon, (Met een minimum van 4 volwassen manspersonen)

+ Bij formules word er geen drank en/of eten terug aan de klant gegeven die niet verbruikt is. In de formules zit een max verbruik, elk extra verbruik dient bijbetaald te worden.

+ De huurder dienst steeds een verlengsnoer te voorzien voor de aansluiting van de materialen.

+ Bij aankomst dienen de nodige parkeervoorzieningen  te zijn gewaarborgd. Indien deze niet worden nageleeft zullen wij genootzaakt zijn huiswaards te keren en de rest van het saldo aan te rekenen als schade vergoeding. De minimum zijn 2 parkeer plaatsen voor de snack mobiel en wagen/frigo wagen. Indien meerdere plaatsen nodig zijn zal deze op bestelbon vermeld worden.

+ De totale huursom die voldaan moet worden ten laatste bij levering zal dienen als huurwaarborg (bij verhuur) tot het ophalen van de materialen en deze goedgekeurd zijn.

+ De voorschotten kunnen onder geen enkele voorwaarden terug gevorderd worden bij annulatie van de bestelling. Deze zullen gebruikt worden als vergoeding voor de gemaakte kosten. Indien deze niet voldoende zijn om de kosten te dekken zullen wij gerechtigd zijn u een afrekening factuur te sturen die binnen de 14 kalenderdagen voldaan dient te worden.

+ De toevoerbuis van het springkasteel moet steeds gestrekt zijn dit om verbranding van de motor te voorkomen.

+ Bij stroompanne of uitschakelen van de motor gaat het kasteel langzaam af en moeten de kinderen het toestel onmiddellijk verlaten.

- Bij levering door onze leveranciers die niet zijn komen opdagen en/of niet geleverd hebben zal een standaard minimum bedrag worden aangerekend plus de kosten van de verliezen en dienen binnen de 14 kalender dagen te worden voldaa. de leverancier gaat hier mee akkoord bij het aanvaarden van de bestelling.

Deel deze pagina